صفحه اصلی۱۳۹۸-۷-۲۱ ۱۵:۳۵:۵۳ +۰۰:۰۰

0

0

0

0

0

0

0

0

شرکت اندیشه راهبردی توسعه تنویر با هدف ارتقای سطح خدمات مشاوره مدیریتی در کشور و

با رویکرد نوآوری، حل مسئله و ارتقای فهم مشترک تاسیس شده و آماده ارائه خدمات مشاوره به

نهادها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی می‌باشد.

زمینه‌های کاری

پروژه‌ها

تنویر، رهیافتی از حقیقت مسائل به وادی عمل…                  …Tanvir, Bringing Serviceable Truth to Action 

تجربه و شایستگی ما در زمینه توسعه کسب‌وکاری، نوآوری و فناوری، مشاوره مدیریتی و سیاست‌گذاری توسعه منجر به همکاری شرکت اندیشه راهبردی توسعه تنویر با شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی گردیده است.

توسعه توانمندسازی انسان است.