بسم‌ اللّه‌ الرحمن الرحیم

سیاست گذاری توسعه

شرکت اندیشه راهبردی توسعه اندیشه راهبردی توسعه تنویر با هدف برطرف ساختن موانع در مسیر توسعه، اقدام به رصد فضای حاکمیتی و بررسی قوانین و مقررات حوزه سیاست‌گذاری می‌کند.

2020-01-09T17:24:42+03:30