بسم‌ اللّه‌ الرحمن الرحیم

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

طرح مسئله

امروزه نوآوری در حلقه­‌های انتهایی زنجیره تأمین و در مراحل توزیع و فروش اهمیت ویژه پیدا کرده و منشأ ایجاد ارزش کسب‌­وکاری قابل توجهی است. از این‌رو، با توجه به کمبود روش‌های خلاقانه فروش در بازار مصالح ساختمانی کشور و بنا بر تمایل کارفرما برای امکانسنجی ورود به عرصه توزیع و فروش مصالح ساختمانی در منطقه قطب شهری و صنعتی تهران، پروژه حاضر به منظور ارائه خدمات مشاوره کسب­‌وکاری مورد نیاز کارفرما تعریف شده است.

سوال محوری پروژه سنجش میزان سودآوری و بصرفگی سرمایه‌­گذاری در بازار مصالح ساختمانی تهران می­‌باشد و دیگر سوال محوری این است که بهترین استراتژی ورود به بازار چگونه باید باشد و مدل کسب­‌وکاری مناسب این طرح چیست. جزئیات مراحل تأسیس یک مرکز توزیع و فروش مصالح ساختمانی در زمین مورد نظر در این پروژه تعیین خواهد شد. قصد نهایی کارفرما در این پروژه رسیدن به یک برنامه راهبردی و عملیاتی برای ایجاد یک مرکز توزیع و فروش مصالح ساختمانی در تهران می­‌باشد.

روش حل مسئله

برنامه­‌ریزی مهم­ترین قسمت طرح­‌های اقتصادی است که اگر به درستی انجام گیرد هم هزینه­‌های اجرا را کاهش می‌­دهد و هم با اتخاذ تصمیمات و سوگیری‌­های درست، ایجاد و استفاده از فرصت‌ها و اجتناب از اشتباهات مهلک می‌­تواند موفقیت طرح را تضمین کند. پروژه طراحی مدل کسب‌وکاری و راهبرد بازاریابی بازار مصالح به دنبال این است که بررسی همه­ جانب‌ه­ا را در مورد امکان، چگونگی اجرا و میزان بازدهی یک مجتمع توزیع مصالح ساختمانی در شهر تهران انجام دهد. این بررسی شامل تمامی ابعاد حقوقی، قانونی، اقتصادی، بازاری، نحوه اجرا، استراتژی بازاریابی و طراحی خدمات می­‌باشد.

مشاور سعی نموده است که شیوه انجام پروژه را مبتنی بر خلاقیت و دیدگاه­‌های جامع‌­نگرانه قرار دهد. با هدف افزایش نوآوری مشاور پروژه از تفکر طراحانه و روش‌های قدرتمند ایده‌­پردازی بهره گرفته و با نگاه چندبعدی به مسئله، ابتدا بر رویکرد طراحی خدمت و نگاه به خدمت به عنوان واحد موضوع بازاریابی، لحاظ کردن تمامی طول زنجیره تأمین و خدمات پسینی و توسعه عرضی جامع‌­نگری را بر پروژه حاکم خواهد نمود. مشاور در کنار جمع­‌آوری داده میدانی و کتابخانه­‌ای، در طول پروژه هر جا که لازم باشد، در مقیاس­ کوچک و بزرگ به نظر خبرگان صنعت و اقتصاد رجوع خواهد نمود.

2020-01-04T15:45:58+03:30