طراحی و بازمهندسی فرایند

هر سازمان یا شرکت یک نهاد اجتماعی است که مبتنی بر هدف بوده و دارای سیستم‌های فعال و هماهنگ است و با محیط خارجی ارتباط دارد. امروزه سازمان¬ها برای بقا لازم است تغییراتاساسی و زیربنایی در سازمان خود ایجاد نمایند که به آن نام بازمهندسی گویند؛ بازمهندسی (BPR) روندی است که در آن وظیفه‌های فعلی سازمان جای خود را با فرایندهای اصلی کسب‌وکار عوض کرده و سازمان را از حالت وظیفه‌گرایی به سوی فرایندمحوری حرکت می‌دهد. همین امر موجب سرعت بخشیدن به روند کسب‌وکار و کاهش هزینه‌ها و در نتیجه رقابتی‌تر شدن سازمان می‌گردد.

سازمان‌ها به دلیل سه گروه از عوامل داخلی، خارجی و يا هر دوی آن‌ها به بازمهندسی فرآیند در کسب‌وکارشان احساس نیاز می‌کنند.عوامل داخلي، خارجي. عوامل داخلی عبارتند از تغييرات در راهبرد و ساختار سازمان و عوامل خارجی عبارتند از افزايش سطح رقابت، تغيير نياز مشتريان، بهبود فناوری اطلاعات و تغيير در قوانين و مقررات.به عبارتی بازمهندسی یعنی دگرگون¬سازی در نگرش مدیران و کارکنان، در فرهنگ و نظام ارزشی،در فرایندها و پردازش‌ها، درساختار و سازماندهی، در روش استفاده از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در سازمان‌ها برای به وجود آوردن محصول یا خدمتی مناسب و نیز ارزش دادن به مشتری. بازمهندسی فرایند هنگامی اتفاق افتاده است که هفتاد الی صد درصد فرآیندهای کار تغییر یافته باشند.
در بازمهندسی فرآیند کسب و کار فرآیندهای موجود بازخوانی می‌شود تا ارزش بیشتری برای مشتری فراهم کند. آنها معمولا یک سیستم ارزش جدید را تأیید می کنند که تاکید بیشتری بر نیازهای مشتری دارد. شرکت ها لایه های سازمانی را کاهش می دهند و فعالیت های غیر تولیدی را در دو حوزه کلیدی حذف می کنند. اول، آنها سازمان های کاربردی را به تیم های متقابل اجرا می کنند. دوم، آنها از تکنولوژی برای بهبود انتشار اطلاعات و تصمیم گیری استفاده می کنند.

ششمرحله اصلی در بازمهندسی فرایند شامل: تصویرسازی، راه اندازی، تشخیص، طراحی مجدد، نوسازی و ارزیابی وجود دارد. هرکدومش مراحل خاص خودش رو داره و فرمهای مشخصی رو براش تعریف کردند که با یک استاندارد خاص تکمیل خواهد شد. مراحل زیر میتواند به تحقق یافتن بازمهندسی فرآیند در جهت رضایت مشتری، کاهش هزینه‌های کسب­وکار و افزایش رقابت­پذیری بینجامد:

۱۳۹۸-۶-۱۳ ۱۱:۵۹:۵۴ +۰۰:۰۰