بسم‌ اللّه‌ الرحمن الرحیم

در کسب و کار پویای امروز به دلیل روند افزایشی سرعت توسعه اقتصادی، پیشرفت فناوری و جهانی‌شدن رقابت بازارها شاهد طرح بیش از پیش موضوع نوآوری هستیم. ورود محصولات و خدمات جدید به بازار بر سرنوشت شرکت‌کنندگان در اکوسیستم بازار تاثیر می­گذارد بنابراین حرکت سازمانی به سمت نوآوری امری الزامی است. از دیدگاه استراتژیک نوآوری دستیابی به مزیت و از منظر عملیاتی ابزاری برای بقا است؛ که هر دو برای عملکرد بلند مدت هر سازمان ضروری است. نوآوری به عنوان رانه اصلی تغییرات داخلی سازمان در راستای خلق ارزش برای آینده ضرورتی استراتژیک است.

  • نوآوری سازمانی فرآیندی است که خدمات یا محصولات جدید با استراتژی‌های جدید و یا مدل‌های کسب‌و‌کاری جدید ارائه می نماید.

  • فرهنگ نوآوری سازمانی قواعد تشویقی را تعریف می­کند و ارتقاء نوآوری را در بلند مدت به ارزش تبدیل نماید

  • به منظور بالا بردن ظرفیت توسعه‌ای سازمان مهارت یادگیری از تغییرات محیط خارجی و داخلی هر سازمان نیز حائز اهمیت است.

طرح جامع نوآوری یک سیستم نوآورانه و رویکردی جامع از اصول، مفاهیم و ابزارهایی است که امکان سازماندهی، هماهنگی و اجرای ایده ها و پروژه های نوآورانه را فراهم می‌آورد و همچنین به ایجاد یک فرهنگ واقعی نوآوری در سازمان کمک می‌نماید. توجه به نوآوری سازمانی به عنوان یکی از عوامل اصلی در حفظ مزیت رقابتی و موفقیت بلندمدت سازمان ها در بازارهای رقابتی حائز اهمیت است. سازمان‌ها از طریق یک رویکرد سیستماتیک با استفاده از ابزارها و روش‌های مناسب به چارچوبی جامع برای مواجهه با چالش‌ها و استفاده از فرصت‌ها به منظور بهبود روندها و نتایج برسند.

نوآوری سازمانی فرآیندی است که خدمات یا محصولات جدید با استراتژی‌های جدید و یا مدل‌های کسب‌و‌کاری جدید ارائه می نماید. هدف از نوآوری خلق ارزش در یکی از غالب‌های عملکرد جدید یا بهبود یافته، کاهش هزینه، افزایش قیمت، کاهش قیمت و یا ترکیبی از اینها برای دستیابی به نتایج مورد انتظار سازمان یا کسب و کار می‌باشد. کشف و توسعه ایده‌ها، ایجاد پورتفو نوآوری و تعریف پروژه‌ها در راستای دستیابی اهداف نوآورانه سازمانی صورت گیرد. فرآیند نوآوری هم‌راستا با استراتژی‌های سازمانی منجر به نتایجی می‌شود که هر سازمان در مسیر موفقیت نهایی خود باید به آن ها دست یابد. مراحل ایجاد طرح جامع نوآوری شامل موارد زیر می‌باشد که در 3 بخش ایجاد پلت‌فرم، تحقیق و توسعه و نتیجه‌گیری نهایی می‌باشد که در 8 مرحله اجرا می‌گردد.

فرهنگ نوآوری سازمانی قواعد تشویقی را تعریف می­کند و ارتقاء نوآوری را در بلند مدت به ارزش تبدیل نماید. برای دستیابی به نتایج گسترده و سازگار نوآوری سه نقش مجزا وجود دارد شامل رهبران نوآوری، نوابغ خلاق نوآوری و قهرمانان نوآوری وجود دارند که هر سه نقش باید در راستای شکوفایی نوآوری عمل نمایند. رهبران نوآوری که سیاست، انتظارات، اهداف و هارمونی فرهنگ نوآوری را تعیین می کنند؛ نوابغ خلاق نوآوری در داخل با خارج سازمان باید جدا از بروکراسی سازمانی به توسعه ایده های نوآورانه خود بپردازند؛ قهرمانان نوآوری که وظیفه سازماندهی پیگیری های نوآوری و حمایت از کسانی که ایده‌های بزرگی دارند و تبدیل ایده ها به ارزش کسب و کار را بر عهده دارند.

سازمان‌ها با سرمایه‌گذاری در زیر ساخت‌ها از روند نوآوری و افراد نوآور پشتیبانی می‌کنند. ضروری است کارکنان سازمان‌های نوآور به مهارت‌هایی در زمینه کشف، درک، تجزیه و تحلیل ایده‌ها دست یابند. علاوه بر این به منظور بالا بردن ظرفیت توسعه‌ای سازمان مهارت یادگیری از تغییرات محیط خارجی و داخلی هر سازمان نیز حائز اهمیت است. چهار عامل اصلی زیرساخت ها شامل اصول نوآوری باز است که در آن جامعه وسیع تر در روند نوآوری دخیل هستند. زیرساخت‌های مجازی که از ارتباطات و همکاری از راه دور مؤثر پشتیبانی می‌کند. زیرساخت‌های فیزیکی‌ محل کار که در آن مردم با یکدیگر روبرو می‌شوند؛ و روش‌های همکاری که بهترین ایده‌ها را از همه شرکت‌کنندگان در داخل و خارج از سازمان را جمع‌آوری می‌کنند.

طرح جامع نوآوری سازمانی فرآیندهای سازمانی خود را پاسخگو به تحولات فناوری، افزایش رقابت‌پذیری و تقاضای مشتریان تعریف می‌نماید، همچنین با مدیریت ریسک نوآوری و ایجاد سیستم نوآوری مبتنی بر پورتفوی نوآوری و پروژه های نوآورانه آن سرمایه‌گذاری مطمئنی را برای سرمایه‌گذار فراهم می‌آورد.

2020-01-04T16:11:39+03:30