بسم‌ اللّه‌ الرحمن الرحیم

.

.

.

مشاوره مدیریتی

شرکت اندیشه راهبردی توسعه تنویر با هدف ارتقای سطح خدمات مشاوره مدیریتی در کشور و با رویکرد نوآوری حل مسئله و ارتقای فهم مشترک تاسیس شده و آماده ارائه خدمات مشاوره به نهادها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی می‌باشد.

2020-02-02T17:13:41+03:30