بسم‌ اللّه‌ الرحمن الرحیم
پروژه‌ها2019-11-02T02:09:02+03:30

.

.

.

.

.

.

.

.

.

پروژه‌ها

پروژه‌ها

طراحی مدل کسب‌وکاری و راهبرد بازاریابی مجمتع بازار مصالح

تحلیل محیط کلان سیاسی، اقتصادی و فناوری صنعت فولاد

طرح آزادسازی داده و اطلاعات وزارت راه و شهرسازی

طرح توسعه فناوری

توسعه و تداوم کسب‌وکار از طريق بازنگري مقررات اجاره ملك تجاري

نظام مدیریت ارتباطات شهروندی

مشاور راهبردی شرکت امرسان