بسم‌ اللّه‌ الرحمن الرحیم
پروژه‌ها2020-01-04T16:12:49+03:30

.

.

.

.

.

.

.

.

.

پروژه‌ها

پروژه‌ها

تحلیل قدرت چانه‌زنی در زنجیره صنعت لوازم خانگی

تحلیل بازار جهانی لوازم خانگی در سال ۲۰۲۰ (شدت رقابت در سال همه‌گیری)

تنظيم روابط موجر و مستأجر

توسعه کسب‌وکار

مشاوره مدیریت

مشاوره منابع انسانی

مدیریت راهبردی