بسم‌ اللّه‌ الرحمن الرحیم

طراحی و بازمهندسی فرایند

2020-02-17T14:08:48+03:30

طراحی و بازمهندسی فرایند هر سازمان یا شرکت یک نهاد اجتماعی است که مبتنی بر هدف بوده و دارای سیستم‌های فعال و هماهنگ است و با محیط خارجی ارتباط دارد. امروزه سازمان‌ها برای بقا لازم است تغییرات اساسی و زیربنایی در سازمان خود ایجاد نمایند که به آن بازمهندسی گویند؛ بازمهندسی (BPR) روندی [...]

طراحی و بازمهندسی فرایند2020-02-17T14:08:48+03:30

طراحی و بازمهندسی فرآیند

2020-01-11T17:42:16+03:30

طراحی و بازمهندسی فرآیند هر سازمان یا شرکت یک نهاد اجتماعی است که مبتنی بر هدف بوده و دارای سیستم‌های فعال و هماهنگ است و با محیط خارجی ارتباط دارد. امروزه سازمان‌ها برای بقا لازم است تغییرات اساسی و زیربنایی در سازمان خود ایجاد نمایند که به آن بازمهندسی گویند؛ بازمهندسی (BPR) [...]

طراحی و بازمهندسی فرآیند2020-01-11T17:42:16+03:30

مشاوره منابع انسانی

2020-08-29T23:47:20+04:30

مشاوره منابع انسانی در عصر جهانی شدن و پیشرفت سریع فناوری سرمایه انسانی مهمترین سرمایه سازمان‌ها قلمداد می‌شود. سرمایه انسانی مجموعه‌ای از مهارت‌ها، دانش و ویژگی‌های عمومی افراد در سازمان است و می‌تواند نشان‌دهنده ظرفیت کار امروز و پتانسیل کار فردا باشد. منابع انسانی و دانش مدیریت آن امروزه به عنوان سرمایه‌های [...]

مشاوره منابع انسانی2020-08-29T23:47:20+04:30

توسعه ساختار سازمانی

2020-01-11T14:56:16+03:30

توسعه ساختار سازمانی بزرگترین دارایی هر سازمان نیروی کار است. اولویت اصلی ارتقا انگیزه، تمرکز و تشویق کارکنان می‌باشد. همکاران ما بر مبنای سال‌ها ممارست در تقویت انگیزه و افزایش بهره‌وری سازمانی و مهارت‌های شناختی مبنای کار گروهی در سازمان بر طبق در روابط انسانی با کارمندان کار می‌کنند. هدف ما کمک [...]

توسعه ساختار سازمانی2020-01-11T14:56:16+03:30

مدیریت دانش سازمانی

2020-01-09T15:52:15+03:30

مدیریت دانش سازمانی فضاي رقابتي و شرايط متغير كسب‌وكار امروز تداوم حيـات و رشـد سـازمان‌هـا وابسته به توان سازمان‌ها در سازگاري با تغييرات محیط دور و نزدیک است. مقصود از مدیریت دانش توانایی استفاده از اطلاعات ضمنی و صریح در حل مسئله، تصمیم‌گیری یا بهبود موثر ارزش‌های اصلی سازمان است. به عبارت [...]

مدیریت دانش سازمانی2020-01-09T15:52:15+03:30

مدیریت راهبردی

2020-08-28T22:27:41+04:30

مدیریت راهبردی مدیریت راهبردی مدیریت منابع سازمان برای دستیابی به اهداف تعیین شده در راستای چشم‌انداز است. مدیریت راهبردی شامل تعیین اهداف، تجزیه‌و‌تحلیل محیط رقابتی، تجزیه‌و‌تحلیل محیط داخلی سازمان، ارزیابی راهبردها و حصول اطمینان از اجرای راهبردها در سراسر سازمان می‌باشد. دو هدف اصلی در مدیریت راهبردی به دست آوردن مزیت رقابتی [...]

مدیریت راهبردی2020-08-28T22:27:41+04:30

مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها (CSR)

2020-02-17T14:14:24+03:30

مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها (CSR) هر سازمان در راستای رسیدن به توسعه پایدار شرکتی با پیاده‌سازی اقدامات پایدار نظیر توسعه اقتصادی، پیشرفت حرفه‌ای و رفاه کارکنان خود و رعایت مسائل اخلاقی و حقوقی ضمن ابجاد اعتماد و تعهد در کارکنان و ذینفعان شرکت به تقویت تصویر شرکت در جامعه نیز می‌پردازد. لذا مسئولیت [...]

مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها (CSR)2020-02-17T14:14:24+03:30