بسم‌ اللّه‌ الرحمن الرحیم
صفحه اصلی2019-11-02T14:23:53+03:30

.

.

.

.شرکت اندیشه راهبردی توسعه تنویر

با هدف ارتقای سطح خدمات مشاوره مدیریتی در کشور و

با رویکرد نوآوری، حل مسئله و ارتقای فهم مشترک تاسیس شده و

آماده ارائه خدمات مشاوره به نهادها، سازمان‌ها و شرکت‌های

دولتی و خصوصی می‌باشد.

زمینه‌های کاری

پروژه‌ها

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

شرکت اندیشه راهبردی توسعه تنویر

با هدف ارتقای سطح خدمات مشاوره مدیریتی در کشور و با رویکرد نوآوری، حل مسئله و ارتقای فهم مشترک تاسیس شده و آماده ارائه خدمات مشاوره به نهادها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی می‌باشد.

زمینه‌های کاری

.

            تنویر، رهیافتی از حقیقت مسائل به وادی عمل… 

…Tanvir, Bringing Serviceable Truth to Action                                                                                                                     

.

پروژه‌ها

مشتریان