سیاست‌گذاری توسعه۱۳۹۸-۶-۹ ۱۵:۵۸:۲۷ +۰۰:۰۰

سیاست‌گذاری توسعه

اندیشه راهبردی توسعه تنویر با هدف برطرف ساختن موانع در مسیر توسعه، اقدام به رصد فضای حاکمیتی و بررسی قوانین و مقررات حوزه سیاست‌گذاری می‌کند.