توسعه کسب‌وکار۱۳۹۸-۶-۴ ۱۳:۴۳:۳۴ +۰۰:۰۰

توسعه کسب‌وکار

شرکت اندیشه راهبردی توسعه تنویر به منظور ایجاد ارزش‌های بلندمدت برای سازمان از مشتریان، بازارها و روابط اقدام به توسعه کسب‌وکار می‌کند.