مشاوره مدیریتی۱۳۹۸-۶-۱۳ ۱۴:۱۲:۰۹ +۰۰:۰۰

مشاوره مدیریتی

شرکت اندیشه راهبردی توسعه تنویر با هدف بهبود عملکرد مدیریتی سازمان‌ها با هدف حل مسائل، ایجاد ارزش، توسعه و بهبود عملکرد سازمان‌ها خدمات مشاوره‌ ارائه می‌دهد