.

اصلاح ضوابط تأسیس و بهره‌برداری شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌شهری کالا

.

.

.

.

طرح مسئله

ابزار اصلی دولت برای شکل‌دهی به بازار و اثرگذاری بر ساختار صنایع مختلف، مقرراتی است که بر آنها وضع می‌کند. بررسی شرایط فعلی صنعت حمل‌ونقل کالا در کشور نشان‌دهنده بهره‌وری پایین و عقب‌ماندگی در شاخص‌های لجستیکی است که تا حد زیادی ناشی از ساختار ناکارآمد این صنعت است و لذا بازنگری در مقررات حاکم بر این حوزه ضروری می‌نماید. در این پروژه با بررسی ضوابط حاکم بر تأسیس و بهره‌برداری از شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای کالا در ایران و تطبیق آن با چند کشور موفق تأثیر این ضوابط را برای شرایط فعلی صنعت ارزیابی کرده و راهکارهایی برای خروج از وضع موجود ارائه نمود‌ه‌ایم. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بر خلاف رویه رایج کشورهای موفق، در کشور ما تأیید صلاحیت شرکت متقاضی فعالیت در این حوزه منوط به مالکیت بر عین وسایل نقلیه و پایانه باری شده است در حالی که در دیگر کشورها توان عملیاتی و مالی شرکت ارزیابی می‌شود و مالکیت بر وسیله و پایانه ضروری نیست. با توجه به این مسئله، پیشنهاداتی برای اصلاح سند «ضوابط تاسیس و بهره برداری از شرکتهای حمل‌ونقل بین شهری کالا» صادر شده از طرف سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ارائه شده است که با ایجاد تمهیدات لازم، علاوه بر وسیله نقلیه ملکی و استیجاری، استفاده از وسیله نقلیه بر مبنای سفر را نیز در این ضوابط لحاظ می‌کند و علاوه بر پایانه ملکی و استیجاری، قرارداد همکاری با پایانه را نیز به رسمیت می‌شناسد. اصلاحات پیشنهادی قابلیت انعطاف شرکت‌های موجود را در تأمین وسیله نقلیه و پایانه افزایش می‌دهد و با شرایط فعلی صنعت نیز همخوانی و مناسبت داشته و باعث بهره‌گیری بیشتر از ناوگان خودمالکی و کاهش سفرهای یک‌سرخالی می‌شود. اعمال این اصلاحات علاوه بر افزایش بهره‌وری استفاده از امکانات موجود و کاهش خرید و فروش غیرقانونی بارنامه، در نهایت منجر به ورود شرکت‌های توانمند‌تر به این صنعت شده و با افزایش رقابت شاخص‌های کلان این حوزه را بهبود می‌بخشد.

روش حل مسئله

فاز اول- بررسی ضوابط تاسیس و بهرهبرداری از شرکتهای حمل‌ونقل کالا در کشورهای مختلف

فاز دوم- پیشنهاد اصلاح ضوابط تاسیس و بهرهبرداری از شرکت های حمل‌ونقل کالای بین شهری

فاز سوم- متن اصلاح شده ضابطه