.

.

تحلیل محیط کلان سیاسی، اقتصادی و فناوری صنعت فولاد

.

.

طرح مسئله

تمام کسب‌وکارها و صنایع، خواسته یا ناخواسته با عوامل محیطی خود در ارتباط بوده و تحت تاثیر آنها قرار دارند. به دلیل تعامل پیوسته یک صنعت با محیط پیرامون، عوامل محیطی بر روی شاخص‌های مربوط به رشد یا رکود اقتصادی آن صنعت موثرند. بنابراین، بررسی عوامل محیطی یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که کسب‌وکارهای مختلف برای بقا و پیشرفت در یک صنعت به آن نیازمندند. در این میان یکی از کارآمدترین ابزارها برای نیل به این مقصود، مدل PESTLE است. این مدل به منظور تجزیه و تحلیل محیط کسب‌وکار و تشریح عوامل محیطی کلان موثر بر یک کسب‌وکار مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مجتمع فولاد مبارکه به عنوان پرچمدار صنعت فولاد کشور سهم چشم‌گیری در تصمیم‌گیری‌های کلان این صنعت دارد، از این رو شایسته است با استفاده از تجزیه‌وتحلیل ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، فناوری، زیست‌محیطی و قانونی، علاوه بر تسهیل فرایند برنامه‌ریزی راهبردی، جایگاه ممتاز خود را در صنعت فولاد حفظ کند و به تبع آن به ایفای نقش ملی خود در اعتلای این صنعت بپردازد.

روش حل مسئله

در این پروژه تلاش است تا با انجام مطالعات و بررسی‌های لازم و بکارگیری تحلیل PESTLE در کنار ابزارهای تحلیلی دیگر نظیر پنج نیروی رقابتی PORTER و SWOT ضمن شناسایی متغیرهای تاثیرگذار در سه حوزه سیاسی، اقتصادی و فناوری، فرصت‌ها و تهدیدهای تاثیرگذار بر کسب‌وکار فولاد مبارکه تعیین شده و تاثیر تحولات سیاسی، اقتصادی و فناوری بر شرکت فولاد مبارکه پیش‌بینی شود تا نهایتا برخی از اهداف، شاخص‌ها و اقدامات راهبردی این سازمان مورد بازنگری قرار گیرد.