تدوین برنامه جامع نوآوری

در کسب و کار پویای امروز به دلیل شتاب روزافزون توسعه اقتصادی، پیشرفت فناوری و جهانی‌ شدن رقابت بازارها شاهد طرح بیش از پیش موضوع نوآوری هستیم. ورود محصولات و خدمات جدید به بازار بر سرنوشت بازیگران حاضر در اکوسیستم بازار تاثیر می­گذارد بنابراین حرکت سازمانی به سمت نوآوری امری الزامی می­‌نماید. نوآوری از دیدگاه استراتژیک دستیابی به مزیت و از منظر عملیاتی ابزاری برای بقا است؛ که هر دو برای عملکرد بلندمدت هر سازمان ضروری است. نوآوری به عنوان رانه اصلی تغییرات داخلی سازمان در راستای خلق ارزش برای آینده ضرورتی راهبردی است.

طرح جامع نوآوری یک سیستم نوآورانه و رویکردی جامع از اصول، مفاهیم و ابزارهایی است که امکان سازماندهی، هماهنگی و اجرای ایده‌ها و پروژه‌های نوآورانه را فراهم می‌آورد و همچنین به ایجاد یک فرهنگ واقعی نوآوری در سازمان کمک می‌نماید. توجه به نوآوری سازمانی به عنوان یکی از عوامل اصلی در حفظ مزیت رقابتی و موفقیت بلندمدت سازمان‌ها در بازارهای رقابتی حائز اهمیت است. سازمان‌ها از طریق یک رویکرد سیستماتیک با استفاده از ابزارها و روش‌های مناسب به چارچوبی جامع برای مواجهه با چالش‌ها و استفاده از فرصت‌ها به منظور بهبود روندها و نتایج برسند.

نوآوری سازمانی فرآیندی است که به دنبال نوآوری در سطوح مختلف سازمان از سطح رهبری تا سطح عملیات و تولید می‌­باشد و می‌­تواند منجر به ایجاد خدمات یا محصولات جدید، استراتژی‌های جدید، مدل‌های کسب‌و‌کاری، شیوه‌های فناورانه جدید و نهایتاً روش­‌ها و تنظیمات جدیدی برای ارجاع و انجام کار شود. هدف از نوآوری خلق ارزش در یکی از غالب‌های عملکرد جدید یا بهبود یافته، کاهش هزینه، افزایش قیمت، کاهش قیمت و یا ترکیبی از اینها برای دستیابی به نتایج مورد انتظار سازمان یا کسب و کار می‌باشد. بدیهی است که کشف و توسعه ایده‌ها، ایجاد پورتفو نوآوری و تعریف پروژه‌ها باید در راستای دستیابی اهداف نوآورانه سازمانی صورت گیرد تا منجر به تحقق استراتژی­‌های سازمانی شود. مراحل ایجاد طرح جامع نوآوری شامل موارد زیر می‌باشد که در 3 بخش ایجاد پلت‌فرم، تحقیق و توسعه و نتیجه‌گیری نهایی می‌باشد که در 8 مرحله اجرا می‌گردد.

فرهنگ نوآوری سازمانی قواعد تشویقی را تعریف می­‌کند و ارتقاء نوآوری را در بلندمدت به ارزش تبدیل می­‌نماید. برای دستیابی به نتایج گسترده و سازگار نوآوری سه نقش مجزا وجود دارد شامل رهبران نوآوری، نوابغ خلاق نوآوری و قهرمانان نوآوری، که هر سه نقش باید در راستای شکوفایی نوآوری عمل نمایند. رهبران نوآوری که سیاست، انتظارات، اهداف و هارمونی فرهنگ نوآوری را تعیین می‌کنند؛ نوابغ خلاق نوآوری در داخل با خارج سازمان باید جدا از بروکراسی سازمانی به توسعه ایده‌های نوآورانه خود بپردازند؛ قهرمانان نوآوری که وظیفه سازماندهی پیگیری‌های نوآوری و حمایت از کسانی که ایده‌های بزرگی دارند و تبدیل ایده ها به ارزش کسب و کار را بر عهده دارند.

سازمان‌ها با سرمایه‌گذاری در زیر ساخت‌ها از روند نوآوری و افراد نوآور پشتیبانی می‌کنند. ضروری است کارکنان سازمان‌های نوآور به مهارت‌هایی در زمینه کشف، درک، تجزیه و تحلیل ایده‌ها دست یابند. علاوه بر این به منظور بالا بردن ظرفیت توسعه‌ای سازمان مهارت یادگیری از تغییرات محیط خارجی و داخلی هر سازمان نیز حائز اهمیت است. چهار عامل اصلی زیرساخت‌ها شامل اصول و قواعد نوآوری باز است که رویکردی است که در آن دایره وسیع‌تری از جامعه در روند نوآوری مشارکت می‌نمایند. زیرساخت‌های مجازی که از ارتباطات و همکاری از راه دور مؤثر پشتیبانی می‌کند. زیرساخت‌های فیزیکی‌ محل کار که در آن مردم با یکدیگر روبرو می‌شوند؛ و روش‌های همکاری که ناظر بر شیوه‌های همفکری، کار گروهی و روش‌های به­گزین و پالایش کردن ایده‌ها و نحوه کار جمعی برای توسعه راهکارهای نهایی است.

تدوین برنامه جامع نوآوری سازمانی فرآیندهای سازمانی خود را پاسخگو به تحولات فناوری، افزایش رقابت‌پذیری و تقاضای مشتریان تعریف می‌نماید، همچنین با مدیریت ریسک نوآوری و ایجاد سیستم نوآوری مبتنی بر پورتفوی نوآوری و پروژه‌های نوآورانه آن سرمایه‌گذاری مطمئنی را برای سرمایه‌گذار فراهم می‌آورد.