توسعه ساختار سازمانی

بزرگترین دارایی هر سازمان نیروی کار است. اولویت اصلی ارتقا انگیزه، تمرکز و تشویق کارکنان می‌باشد. همکاران ما بر مبنای سال‌ها ممارست در تقویت انگیزه و افزایش بهره‌وری سازمانی و مهارت‌های شناختی مبنای کار گروهی در سازمان بر طبق در روابط انسانی با کارمندان کار می‌کنند. هدف ما کمک به شما در ایجاد نیروی کاری همسو با استراتژی و برنامه اقدام سازمان است برای ارتقا تعهد کارکنان، انگیزه و به تبع آن بهره‌وری است.
همکاران ما در شرکت اندیشه راهبردی توسعه تنویر راه‌حل‌هایی به منظور توسعه ساختار سازمانی و ارتقاء پاسخگویی سازمان‌ها ارائه می‌دهند. بر این اساس در جهت توسعه ساختار سازمانی به طراحی سازمانی، تغییر در فرهنگ سازمانی، مدیریت خدمات و خدمات مشتریان، پایداری، نوآوری و تشکیل تیم می‌پردازیم. این مراحل به منظور تحقق اهداف سازمان‌ها و مبتنی بر شایستگی محوری و حداکثر بهره‌ورداری طراحی شده است.

  • طراحی مؤثر سازمانی به معنای شکل دادن به فرآیندها، ساختارها، توسعه استعدادها و سیستم‌های شایستگی است.

  • توسعه روابط با کیفیت تیم‌ها باید مبتنی بر راهبردهای بلندمدت آن سازمان باشد.

  • تعیین هدف، پویایی تیم و هم‌ترازی بخش‌های مهم سازمان، توجه به رفتارهای فردی و بهبود مهارت‌های شناختی در تشکیل تیم مؤثر است.

  • طراحی سازمانی Organization Design

طراحی مؤثر سازمانی به معنای شکل دادن به فرآیندها، ساختارها، توسعه استعدادها و سیستم‌های شایستگی است به طوری که با پشتیبانی سازمان از ظرفیت‌های خود در راستای دستیابی به استراتژی کسب‌و‌کار برآییم. راه‌حل‌های طراحی ما شامل طراحی مجدد سازمانی در مقیاس بزرگ تا مشخص کردن راه‌حل‌هایی با هدف پرداختن به بحرانی‌ترین مسائل است.

  • تغییر در فرهنگ سازمانی Change Culture

ما از مشتریان خود در شکل‌گیری چشم‌اندازی برای تغییر، برنامه‌ریزی دقیق روند تغییر و پشتیبانی کامل در اجرای امور حمایت می‌کنیم. تحقق هرگونه ابتکار تغییر نه تنها به چشم‌انداز روشنی از مسیر پیش رو نیاز دارد بلکه باید به فرهنگ سازمانی‌، پویایی تیم و طرز فکر کارکنان نیز توجه شود تا از تغییرات پایدار در رفتارها اطمینان حاصل شود.

  • مدیریت خدمات و خدمات مشتریان Service Management and Customer Service

مدیریت ارائه خدمات سازمانی و اطمینان از ارتباط تنگاتنگ با خط مقدم سازمان، مهمتر از همیشه است. رویکرد ما در مدیریت خدمات و خدمات مشتریان فراتر از سیستم‌ها، به نگرش‌ها، رفتارهای کارکنان سازمان و همچنین راهبرد خدمات و ارزش‌های سازمانی می‌پردازد.

  • پایداری Sustainability

مقصود از پایداری ایجاد توازن برای سازمان‌ها است. چگونه می‌توانیم ضمن ایجاد توسعه و ارزش برای ذینفعان نیاز آیندگان را نیز در نظر داشته باشیم؟ هسته اصلی رویکرد ما در چارچوب توسعه راهبردی پایدار ارائه تعریف علمی از پایداری و رویکرد سیستماتیک برای تفکر راهبردی و روشی به منظور ترسیم مسیرهای موفقیت بلندمدت است.

  • نوآوری Innovation

نوآوری بدون استعداد مجهز به مهارت‌ها، ابزارها و مدل‌های ذهنی مناسب برای تولید و پیاده‌سازی ایده‌ها اتفاق نمی‌افتد. بررسی ایده‌های افراد خلاق سازمان شما مستلزم صرف زمان طولانی است اما برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوآورانه سازمان پرداختن به فرهنگ سازمانی، سیستم‌ها و رهبری کاملاً ضروری است.

  • تشکیل تیم Team Building

توسعه روابط با کیفیت تیم‌ها باید مبتنی بر راهبردهای بلندمدت آن سازمان باشد. ضمن اینکه سازمان‌ها از طریق افراد و روابط آنها پتانسیل کامل خود را تشخیص می‌دهند. تعیین هدف، پویایی تیم و هم‌ترازی بخش‌های مهم سازمان، توجه به رفتارهای فردی و بهبود مهارت‌های شناختی در تشکیل تیم مؤثر است.