.

.

.

.

.

.

.

.

.

توسعه کسب‌وکار

توسعه کسب‌وکار برای هر شرکت/سازمانی که قصد حفظ موقعیت پایدار و سهم بازار خود را دارد، امری حیاتی است. شرکت‌ها/سازمان‌ها با توسعه محصولات و خدمات، بخشبندی بازار، همکاری و پیوستگی راهبردی و توسعه دسترسی به بازار جهانی، کسب‌وکار خود را توسعه می‌دهند. بنابراین ضروری است شرکت‌ها/سازمان‌ها به منظور حفظ سودآوری، افزایش سهم بازار و کشف فرصت‌های جدید اقدام به توسعه کسب‌وکار خود نمایند.