طراحی و بازمهندسی فرآیند

هر سازمان یا شرکت یک نهاد اجتماعی است که مبتنی بر هدف بوده و دارای سیستم‌های فعال و هماهنگ است و با محیط خارجی ارتباط دارد. امروزه سازمان‌ها برای بقا لازم است تغییرات اساسی و زیربنایی در سازمان خود ایجاد نمایند که به آن بازمهندسی گویند؛ بازمهندسی (BPR) روندی است که در آن وظیفه‌های فعلی سازمان جای خود را با فرآیندهای اصلی کسب‌وکار عوض کرده و سازمان را از حالت وظیفه‌گرایی به سوی فرآیندمحوری حرکت می‌دهد. همین امر موجب سرعت بخشیدن به روند کسب‌وکار و کاهش هزینه‌ها و در نتیجه رقابتی‌تر شدن سازمان می‌گردد.

سازمان‌ها به دلیل سه گروه از عوامل داخلی، خارجی و يا هر دوی آن‌ها به بازمهندسی فرآیند در کسب‌وکارشان احساس نیاز می‌کنند. عوامل داخلی عبارتند از تغييرات در راهبرد و ساختار سازمان و عوامل خارجی عبارتند از افزايش سطح رقابت، تغيير نياز مشتريان، بهبود فناوری اطلاعات و تغيير در قوانين و مقررات. به عبارتی بازمهندسی یعنی دگرگون‌سازی در نگرش مدیران و کارکنان، در فرهنگ و نظام ارزشی، در فرآیندها و پردازش‌ها، درساختار و سازماندهی، در روش استفاده از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در سازمان‌ها برای به وجود آوردن محصول یا خدمتی مناسب و نیز ارزش دادن به مشتری. بازمهندسی فرایند هنگامی اتفاق افتاده است که هفتاد الی صد درصد فرآیندهای کار تغییر یافته باشند.
در بازمهندسی فرآیند کسب‌وکار فرآیندهای موجود بازخوانی می‌شود تا ارزش بیشتری برای مشتری فراهم کند. آن‌ها معمولا یک سیستم ارزش جدید را تأیید می‌کنند که تاکید بیشتری بر نیازهای مشتری دارد. شرکت‌ها لایه‌های سازمانی را کاهش می‌دهند و فعالیت‌های غیرتولیدی را در دو حوزه کلیدی حذف می‌کنند. اول، آن‌ها سازمان‌های کاربردی را به تیم‌های متقابل اجرا می‌کنند. دوم، آن‌ها از تکنولوژی برای بهبود انتشار اطلاعات و تصمیم‌گیری استفاده می‌کنند.

شش مرحله اصلی در بازمهندسی فرایند شامل: تصویرسازی، راه‌اندازی، تشخیص، طراحی مجدد، نوسازی و ارزیابی وجود دارد. مراحل زیر می‌تواند به تحقق یافتن بازمهندسی فرآیند در جهت رضایت مشتری، کاهش هزینه‌های کسب‌­وکاری و افزایش رقابت‌­پذیری بینجامد: