.

.

.

مشاوره مدیریت

شرکت اندیشه راهبردی توسعه تنویر با هدف ارتقای سطح خدمات مشاوره مدیریت در کشور و با رویکرد نوآوری حل مسئله و ارتقای فهم مشترک تاسیس شده و آماده ارائه خدمات مشاوره به نهادها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی می‌باشد.