.

مشاور راهبردی شرکت امرسان

.

.

.

.

طرح مسئله

شرکت صنایع امرسان به عنوان یکی از تولیدکنندگان موفق و با سابقه در صنعت لوازم خانگی در مسیر توسعه کسب و کار قرار گرفته است. هم اکنون این شرکت به عنوان بزرگترین صادرکننده لوازم خانگی در کشور شناخته می‌شود و با احداث خط تولید در کشورهای همسایه نیز در مسیر تبدیل شدن به یک برند منطقه‌ای و فراملی قرار دارد. به موازات پیشرفت‌های حوزه فناوری مدیریت ارشد این شرکت با مسائل جدیدی در حوزه‌های مختلف مدیریت به ویژه توسعه کسب و کار مواجه است. شرکت اندیشه راهبردی توسعه تنویر، خدمات مشاوره مدیریت مورد نیاز این کارفرمای خصوصی را با محوریت توسعه کسب و کار در قالب یک همکاری بلندمدت ارائه می‌کند. با همکاری تیم مدیریت امرسان و کارشناسان تنویر تاکنون مسائل و نیازمندی‌های اصلی این تولیدکننده در عرصه‌های توسعه برند، تحقیقات بازار، ارزیابی مالی و اقتصادی، تدوین طرح‌های توسعه‌ای، مسائل حقوقی و قانونی، و ارتقای دانش سازمانی شناسایی شده و دستیابی به راهکار مناسب، به صورت پروژه‌های مساله‌محور اجرا شده است.
یکی از موارد مورد توجه کارفرما در این نوع همکاری استفاده از تخصص‌های مختلف تیم تنویر در راستای ارائه راهکارهای مناسب به کارفرما در حوزه‌های مختلف است، به طوری که هزینه خدمات مشاوره تنها برای مسائل پیش‌روی کارفرما پرداخت می‌شود و شرکت مشاور، تنویر، در اجرای راهکارهای ارائه شده نیز همراه کارفرما است. خدمات ارائه شده در این همکاری، شامل شناسایی مسائل، ارائه راهکارهای عالمانه و به‌روز برای حل مسائل، و نیز همکاری و همراهی در مراحل اجرا و پیاده‌سازی راهکارها است.
نمونه‌ مسائلی که در سال 1398 به سفارش کارفرما مورد بررسی قرار گرفته و ارائه شده عبارتند از:

  • ارزیابی طرح توسعه برند با تمرکز بر فرصت‌های موجود در بازار لوازم خانگی

  • مقایسه پایه‌های مالیاتی در جهان و ایران و ارزیابی قوانین و روندهای مرتبط با مالیات بر ارزش افزوده

  • بررسی روندها و تحلیل اندازه و جذابیت بازار انواع لوازم خانگی

  • ارزیابی و تحلیل قوانین، مشوق‌ها، و بسته‌های حمایت دولت از تولیدکنندگان

  • بررسی لایحه جدید قانون تجارت از منظر امکان‌ها و فرصت‌های پیش روی کسب و کارهای تولیدی

  • شناسایی فرصت‌های توسعه صادرات با پیوستن ایران به اتحادیه‌ اوراسیا