بسم‌ اللّه‌ الرحمن الرحیم
پروژه‌ها2020-01-04T16:12:49+03:30

.

.

.

.

.

.

.

.

.

پروژه‌ها

پروژه‌ها

اندازه‌گیری بهره‌وری در صنعت مشاوره مدیریت

طراحی مدل کسب‌وکاری

مطالعات امکان‌سنجی و ارزیابی اقتصادی

تحلیل بازار جهانی لوازم خانگی در سال ۲۰۲۰ (شدت رقابت در سال همه‌گیری)

تنظيم روابط موجر و مستاجر

توسعه کسب‌وکار

تحلیل قدرت چانه‌زنی در زنجیره صنعت لوازم خانگی