بسم‌ اللّه‌ الرحمن الرحیم
پروژه‌ها2021-11-28T12:56:57+03:30

.

.

.

.

.

.

.

.

.

پروژه‌ها

پروژه‌ها

مشاور راهبردی طراحی و پیاده‌سازی میز خدمت الکترونیک سازمان نقشه‌برداری کشور

تدوین بسته سیاستی برای مقابله با سوء استفاده از بیمه بیکاری

طرح توسعه فناوری

مشاور راهبردی شرکت امرسان

طراحی مدل کسب‌وکاری و راهبرد بازاریابی مجتمع بازار مصالح

تدوین مدل کسب و کاری و ارزيابی مالی

نظام مدیریت ارتباطات شهروندی

رفتن به بالا